Dricksfontäner  utomhusplacering

Vandalskyddade dricksvattenfontäner för placering utomhus, flera av modellerna kan även utrustas med frysskyddssystem för året om bruk. Flera av modellerna kan även beställas i flera olika kulörer. Dessa modeller passar på utegym, golfbanor, idrottsanläggningar, skateparker, skolgårdar, fotbollsplaner eller i parker och på torg. Om ni har frågor om dricksfontäner utomhus kontakta oss!