Flaskpåfyllning,  utomhus

Vandalskyddade dricksvattenfontäner med flaskkran för placering utomhus. Flera av modellerna kan även beställas i flera olika kulörer. Dessa modeller passar på utegym, golfbanor, idrottsanläggningar, skateparker, skolgårdar, eller vid t.ex. fotbollsplaner och gör det enkelt att fylla på vattenflaskan. Om ni har frågor, kontakta oss!