Flaskpåfyllning,  utomhus

Vandalskyddade dricksvattenfontäner med flaskkran för placering utomhus. Flera av modellerna kan även beställas i flera olika kulörer. Dessa modeller passar på utegym, golfbanor, idrottsanläggningar, skateparker, skolgårdar, eller vid t.ex. fotbollsplaner och gör det enkelt att fylla på vattenflaskan. Om ni har frågor, kontakta oss!

Produkt saknas i kategorin