Haws PBA7C

Haws PBA7C tryckknappsfront med anti mikrobaktriellt skydd för dricksfontäner med 5874PB ventil.

Material: Antimikrobakteriell koppar

Verktyg till tryckknappsfront "spanner wrench"

Artikelnr:
12PBA7C