Haws PBA6C

Haws PBA6C tryckknappsfrontmed anti mikrobaktriellt skydd för dricksfontäner med 5874PBF ventil.

Material: Antimikrobakteriell koppar

Verktyg till tryckknappsfront "spanner wrench"

Artikelnr:
12PBA6C