Haws EU-AX13 uppgraderings kit ögondusch

Haws® AX13 AXION Advantage® ögon-/ansiktsdusch kit är utformat för att ersätta föråldrade, underpresterande eller i vissa fall icke-överensstämmande installerade ögon/ansiktsduschar med den medicinskt överlägsna AXION® MSR-prestandan. Denna revolutionerande inverterade ögonspolning är den enda produkten på marknaden som ger ett medicinskt överlägset svar som överensstämmer med alla EMT-, akutmottagnings- och läkarmottagningsprotokoll genom att spola föroreningar bort från den sårbara näshålan. Traditionella ögonduschar sköljer från ytterkanten av ögat och tillbaka mot näsan, där föroreningar sedan kan spolas in i näshålan genom ”lacrimal punctum”.

Uppgraderings-kit innehåller
- AXION MSR ögon-/ansiktssköljhuvud
- Nödvändig adaptrar
- Måttband
- Ögonduschlinjal
- Instruktioner för ANSI Z358.1

Uppgraderings-kit EU AX13 är utformat för att ersätta ögonduschmunstycket på de flesta standardvägg- och piedestalmonterade ögonsköljstationer tillverkade av t.ex. Acorn®, Bradley®, Encon®, Guardian och Speakman®. m.m.

Artikelnr:
12AX13