UV-filter

Eliminerar alla eventuella mikroorganismer som vattnet kan innehålla. Rekommenderas när klorhalten i vattnet är väldigt låg, dåligt kontrollerat vatten eller i miljöer med ökad risk för infektioner. Det krävs att vattnet som ska filtreras är drickbart. Levereras installerad i dricksvattenkylaren. UV lampan måste bytas ut var 12 månad.

Artikelnr:
90KITUV
No items found.