• Utomhus
  • Dricksfontäner med flaskpåfyllning

Flaskpåfyllningsstationer för placering utomhus

Vandalskyddade dricksvattenfontäner med flaskkran för placering utomhus. Flera av modellerna kan även beställas i flera olika kulörer. Dessa modeller passar på utegym, golfbanor, idrottsanläggningar, skateparker, skolgårdar, eller vid t.ex. fotbollsplaner. Om ni har frågor, kontakta oss!

flaskpåfyllnings station
Modell mobf

flaskpåfyllnings station
Modell mobf-M

flaskpåfyllning med hundfontän
Modell mobf-pf

Dricksfontän med flaskkran
Modell 499BF

Dricksfontän med flaskkran
Modell gyQ

Dricksfontän med flaskkran
Modell gyV

Dricksfontän med flaskkran
Modell gym

Dricksfontän med flaskkran
Modell 3612

flaskpåfyllnings station vägg
Modell mobA

flaskpåfyllnings station vägg
Modell 488

flaskpåfyllnings station vägg
Modell 489

flaskpåfyllnings station vägg
Modell 1920FR