• Utomhus
  • Dricksfontäner fristående

Dricksvattenfontäner för placering utomhus

Vandalskyddade dricksvattenfontäner för placering utomhus, flera av modellerna kan även utrustas med frysskyddssystem för året om bruk. Flera av modellerna kan även beställas i flera olika kulörer. Dessa modeller passar på utegym, golfbanor, idrottsanläggningar, skateparker, skolgårdar, fotbollsplaner eller i parker och på torg. Om ni har frågor om dricksfontäner utomhus kontakta oss!

Dricksfontän piedestal
Modell GRF

Dricksfontän piedestal
Modell GRF

Dricksfontän med flaskkran
Modell 499BF

Dricksfontän anpassad
modell GRM

Dricksfontän anpassad
modell GRQ

Dricksfontän med flaskkran
Modell GYQ

Dricksfontän med flaskkran
Modell GYM

Dricksfontän med flaskkran
Modell GYV

flaskpåfyllnings staton
Modell MOBF

flaskpåfyllnings staton
Modell MOBF-M

flaskpåfyllnings staton/hund
Modell MOBF-PF

Dricksfontän med flaskkran
Modell 3612

Dricksfontän piedestal
Modell GUF-99

Dricksfontän med hundfontän Modell GUF99-PF

Dricksfontän piedestal
Modell GSF

Dricksfontän piedestal
Modell mow1

Dricksfontän piedestal
Modell m23C

Dricksfontän frysskyddad
Modell m30

Dricksfontän frysskyddad
Modell m34

Dricksfontän frysskyddad
Modell m1776

Dricksfontän piedestal
Modell mc76C

Dricksfontän anpassad
Modell mc76B

Dricksfontän anpassad/hund
Modell mc76B-PF

Dricksfontän anpassad
Modell 3511

Dricksfontän anpassad
Modell gsm

Dricksfontän anpassad
Modell gsQ

Dricksfontän anpassad
Modell 3500

Dricksfontän anpassad/hund
Modell 3500D

Dricksfontän anpassad
Modell mc76A

Dricksfontän anpassad
Modell 3202G

Dricksfontän anpassad
Modell 3380

Dricksfontän anpassad
Modell 3377

Dricksfontän utomhusvägg
Modell grc-75

Dricksfontän utomhusvägg
Modell grc-74

Dricksfontän utomhusvägg
Modell grD-65

Dricksfontän utomhusvägg
Modell M33W

Dricksfontän utomhusvägg
Modell gSC

Dricksfontän utomhusvägg
Modell 1109FRBP

Dricksfontän utomhusvägg
Modell 1025

flaskpåfyllning  utomhusvägg
Modell MOBA