Dricksvattenfontäner för placering utomhus

Vandalskyddade dricksfontäner för markmontage utomhus, flera av modellerna kan utrustas med frysskyddssystem för året om bruk. Flera av modellerna kan även beställas i andra färger. Om ni har frågor om dricksfontäner utomhus kontakta oss!

Modell GRF
-Piedestal 

-Flera färger

Modell GRF-PF
-Med hundfontän

-Flera färger

Modell GUF99
Stenmönster

Modell GUF99-PF
-Stenmönster

- Med hundfontän

Modell M-1776
- Piedestal, fotpedal

- Frysskyddssystem

Modell M-34
- Piedestal,  fotpedal 

- Frysskyddsystem

Modell M-30
- Piedestal, fotpedal 

-Frysskyddssystem

Modell M-23C
- Piedestal

- Olika färger

Modell M-Ow1
Piedestal

-Ekstubbe

Modell GSF
Piedestal

- Placering mot vägg

Modell MOBF
Flaskpåfyllningsstation

PROFILTRYCK
Logga, bild, text
Kontakta oss!

Modell GRM
Dricksfontän

Modell GRMPF
Dricksfontän

Modell 3500
Dricksfontäm

Modell 3500D
Piedestal

Modell GYM
Integrerad flaskkran

Modell GYQ
Piedestal

Modell 3511
Piedestal

Modell GRQ
Piedestal

Modell MC76B
Piedestal

Modell MC76B
Piedestal med hundfontän

Modell 3377
PiedestalModell 3380
Piedestal

Modell 3202G
Piedestal

Modell 3202G
Piedestal

Dricksfontäner som kan konfigureras
Haws senaste robusta utomhusdricksfontänserie som kan konfigureras i flera olika varianter före eller efter installationen. Modell 3601 är standard med en enda dricksfontän, och möjlighet att lägga till eller byta ut dricksfontän, flaskfyllare, hundfontän eller slangkran 
 

Dricksvattenfontäner för placering på vägg utomhus
Dricksvattenfontäner som passar för installation på vägg utomhus. Anpassade för rullstolsburna, vandalskyddade komponenter, frysskyddsystem

Dricksvattenfontäner med hundfontän
Dricksvattenfontäner för våra fyrbenta vänner