• Dricksfontäner vägg UTOMHUS

Dricksfontäner & flaskpåfyllningstationer för....

Vandalskyddade dricksfontäner för väggmontage utomhus, flera av modellerna kan utrustas med frysskyddssystem för året om bruk. Flera av modellerna kan även beställas i andra färger. Om ni har frågor om dricksfontäner utomhus kontakta oss!

Modell GRC

Dricksfontän för utomhusvägg, flera tillbehör och kulörer
 

Modell GRD

Dricksfontän för utomhusvägg, flera tillbehör och kulörer
 

Modell MOBA

Flaskpåfyllningsstation för utomhusvägg, flera tillbehör och kulörer

Modell 488

Flaskpåfyllningsstation för utomhusvägg
 

Modell GSC

Dricksfontän för utomhusvägg, flera tillbehör och kulörer
 

Modell M33W

Dricksfontän för utomhusvägg, flera tillbehör och kulörer
 

Modell 1025

Dricksfontän för utomhusvägg, flera tillbehör och kulörer
 

Modell 1109FRBP

Dricksfontän för utomhusvägg, flera tillbehör och kulörer