• Dricksfontäner vägg UTOMHUS

Dricksfontäner & flaskpåfyllningstationer ....

Vandalskyddade dricksvattenfontäner för väggplacering utomhus, flera av modellerna kan även utrustas med frysskyddssystem för året om bruk. Flera av modellerna kan även beställas i flera olika kulörer. Dessa modeller passar på utegym, golfbanor, idrottsanläggningar, skateparker, skolgårdar, eller vid t.ex. fotbollsplaner. Om ni har frågor om dricksfontäner utomhus kontakta oss!

dricksfontän utomhusvägg
modell GRC

dricksfontän utomhusvägg
modell GRD

Flaskpåfyllning utomhus
modell moba

Flaskpåfyllning utomhus
modell 488

dricksfontän utomhusvägg
modell GSC

dricksfontän utomhusvägg
modell m33w

dricksfontän utomhusvägg
modell 1025

dricksfontän utomhusvägg
modell 1109FRBP