Vattenautomater UTAN FAST anslutning

Vattenautomat M-33

Vattenautomat för placering på bänk med 12,7 liters behållare. 

Vattenautomat M-77

Vattenautomat med 19,7 liters vattenbehållare. 
 

Vattenautomat M-15

Vattenautomat med 19,7 liters vattenbehållare. 
 

Vattenautomater för  anslutning till vattennät

Vattenautomat M-33ID

Vattenautomat för placering på bänk. Kapacitet 16l/h

Vattenautomat M-77ID

Vattenautomat för placering på golv. Kapacitet 18l/h
 

Vattenautomat GC-104ap

Dricksvattenkylare med två  flaskkranar. Kapacitet på100  liter kylt vatten i timmen