Vattenautomater UTAN FAST anslutning

Vattenautomater med vatttenbehållare. Enkel och snabb installation. Passar för kontor, väntrum, butik, mötesrum eller platser där vattenledning saknas.
Hölje i polerat spegelblankt rostfritt stål. kräver endast 230V uttag.

Vattenautomat M-33

Vattenautomat för placering på bänk med 12,7 liters behållare. 

Vattenautomat M-77

Vattenautomat med 19,7 liters vattenbehållare. 
 

Vattenautomat M-15

Vattenautomat med 19,7 liters vattenbehållare. 
 

Vattenautomat LIFE B

Vattenautomat med 19,7 liters vattenbehållare. 
 

Vattenautomater för  anslutning till dricksvattennät

Vattenautomater som kopplas in på kommunalt dricksvattennät.  Passar för kontor, väntrum, butik, mötesrum eller platser där vattenledning saknas.
Hölje i polerat spegelblankt rostfritt stål. kräver endast 230V uttag och 1/2" vattenanslutning

Vattenautomat M-33ID

Vattenautomat för placering på bänk. Kapacitet 16l/h

Vattenautomat M-77ID

Vattenautomat för placering på golv. Kapacitet 18l/h
 

Vattenautomat LIFE P

Vattenautomat för placering på golv. Kapacitet kylt vatten 14l/h.
Hett vatten för varma drycker

Vattenautomat GC-104ap

Dricksvattenkylare med två  flaskkranar. Kapacitet på100  liter kylt vatten i timmen