Modell 1900

Flaskpåfyllningsstation som monteras på vägg (spillvatten insida vägg) eller ovan väggmonterad dricksfontän eller dricksvattenkylare(spillvatten ut i skål)

Övrigt:

♦ Mörkkrå ABS
♦ Stort påfyllningsområde för sportflaska

♦ Servicevänlig tryckknappsventil 5874SS

Artikelnr: 121900