• Dricksfontäner anpassade för barn

Dricksfontäner och dricksvattenkylare med anpassade mått för barn

Dricksvattenfontäner med anpassad lägre höjd som gör det möjligt för mindre barn att släcka törsten. Vägghängda dricksfontäner monteras på lämplig höjd beroende på verksamhet som de ska installeras i. Våra vägghängda dricksfontäner

Kombinerad modell 454

Golvstående dricksfontän med integrerad flaskkran. Anpassad höjd för barn

Dricksfontän modell 472

Golv/vägg modell med munstycke. Anpassad höjd för barn

Flask påfyllning modell 474

Golv/vägg modell med flaskkran. Anpassad höjd för barn

Dricksvattenkylare m-6APUMV

Golvstående dricksvattenkylare. Anpassad höjd för barn