• Beröringsfria blandareDOLPHIN G
Elektronisk kran  med sensor aktivering, hög hals gör det enkelt att fylla sportflaskor eller stora karaffer.
Övrigt:
Höjd: 362mm
- Monteras i bänk eller på handfat
- 9V transformator eller 9v batteri
- Programerbar på plats med tillbehör fjärrkontroll (flödestid)

Dolphin GE (9V transf.)  Artikelnr: 13270220
Dolphin GB (9V batteri)  Artikelnr: 13270120

TUBULAR 2030
Elektronisk flaskpåfyllningskran  med sensoraktivering 
- Längd 170mm 
- Monteras på vägg
- 9V transformator, alt 9V batteri
- Programerbar på plats (flödestid)
                                                              Tubular 2030E (9v transf.) Artikelnr: 13350300 
                                                              Tubular 2030B (9v batteri) Artikelnr: 13350400 
 

TUBULAR 2030L
Elektronisk flaskpåfyllningskran  med sensoraktivering 
- Längd 220mm 
- Monteras på vägg
                                                            - 9V transformator
                                                            - Programerbar på plats (flödestid)
                                                              Tubular 2030LE (9v transf.) Artikelnr: 13350310 
                                                              Tubular 2030LB (9v batteri) Artikelnr: 13350410 
 

TUBULAR SOAP
Elektronisk tvålpump med sensor aktivering, 1liter tvålflaska
Tubular soap 2030 E (9v transf.) Artikelnr: 13350922 
Tubular soap 2030 B (9v batteri) Artikelnr: 13350927
 

Fjärrkontroll till Tubular 2030 och Dolphin G
För enkel justering av flödestid, säkerhetstid, sensorkänslighet m.m.
Artikelnr: 07100005

Fjärrkontroll till Tubular soap
För enkel justering av tvålpump
Artikelnr: 07100008